fbpx

Welkom bij Klazinamedia!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Klazinamedia, die te vinden is op klazinamedia.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Klazinamedia niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en die voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de toegang tot Klazinamedia gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Privacy Policy van Klazinamedia.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker wordt. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Klazinamedia en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Klazinamedia. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit via Klazinamedia benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag dit niet doen:

Herhaaldelijk materiaal van Klazinamedia
Verkoop, huur of sublicentie materiaal van Klazinamedia
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Klazinamedia
Herverdeling van de inhoud van Klazinamedia

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Klazinamedia filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Commentaar geeft niet de standpunten en meningen van Klazinamedia, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen weer. Commentaar geeft de meningen en opvattingen weer van degene die zijn of haar standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Klazinamedia niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de commentaren op deze website.

Klazinamedia behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en alle Commentaren die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd, te verwijderen.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U heeft het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De Commentaren vallen geen intellectueel eigendomsrecht binnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;
De Commentaar geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.
De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Klazinamedia hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Content

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website plaatsen zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
dot.com gemeenschapssites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
distributeurs van online directory’s;
internetportalen;
accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus;